Tất cả sản phẩm tại Hoài Phát Auto được bảo hành miễn phí kể từ ngày mua và sử dụng dịch vụ

  1. Nguyên phụ liệu hư hỏng, lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất như: đường may bị lỗi, sứt chỉ, móc khóa bị hư hỏng

  2. Còn trong thời hạn bảo hành, có Phiếu Bảo Hành và thẻ mã số hóa đơn hợp lệ.

  3. Đặc biệt trong thời hạn bảo hành, nếu dây kéo bị hư hỏng do sử dụng đều được thay thế miễn phí